homehome
SlovensKy | ENGlish | DEutsch
Daňové poradenstvo
  • daňový audit
  • daňové poradenstvo lokálne i medzinárodné
  • vypracovávanie daňových priznaní
  • daňová optimalizácia
  • spolupráca pri tvorbe optimálnej štruktúry obchodných transakcií
  • zastupovanie v daňovom konaní a pred inštitúciami štátnej a verejnej správy
  • daňové due diligence
Dravecký & Partner | © A.I.S., s. r. o., 2007