home
SlovensKy | ENGlish | DEutsch
Audit
  • štatutárny audit
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • audit na špeciálne účely
  • due diligence
  • poradenstvo pri príprave účtovných závierok
Dravecký & Partner | © A.I.S., s. r. o., 2007