home
SlovensKy | ENGlish | DEutsch
Právne služby

Naším cieľom je poskytovať komplexné poradenské služby pre klientov. Komplexnú právnu pomoc pre našich klientov poskytuje advokátska kancelária Heringeš & Partner s.r.o., s ktorou úzko spolupracujeme.

  • Obchodné právo
  • Občianské právo
  • Pracovné právo
  • Finančné právo
  • Právo ochrany hospodárskej súťaže
  • Právo nehmotných statkov
  • Trestné právo
  • Správne právo
Dravecký & Partner | © A.I.S., s. r. o., 2007